برنامه ها


– ارتقای ظرفیت و افزایش مشترکان در توسعه فناوری

– پاسخگویی سریع و همه جانبه همزمان با انعطاف پذیری

– ایفای رسالت اجتماعی در اتقای زیر ساخت های فناوری و تکنولوژی و کمک به توسعه کسب وکار ها و رشد اقتصادی و اجتماعی ، ایجاد فضای تعامل و همکاری با مشتریان

– تغییر در ساختار اداری و سازمانی ، به روزرسانی قوانین و مقررات با هدف سرعت بخشیدن به امور

– برنامه محوری در اجرای پروژه ها با رویکرد عملی و دانش محور

– روز آمدی و استفاده از فناوری های نو

– همکاری با دولت ، وزارتخانه ها و سازمان ذیربط با رویکرد جدید

– تدوین استراتژی بلند مدت شرکت و سرمایه گذاری در بخش های جدید

– نقش آفرینی در توسعه کلان کشور، از طریق توسعه زیرساخت های تکنولوژی و فناوری

– آینده پژوهی و رصد اطلاعات به روز و استفاده از آن در بخش های صف و ستاد

– صرفه جویی در هزینه ها از طریق یکپارچه سازی تصمیم گیری ها و اجرای غیر متمرکز

– سرمایه‌گذاری‌ شرکت در حوزه برق و تکنولوژی، صنعت و …

English English فارسی فارسی